Chào mừng bạn đến với cơ sở dữ liệu của các yêu cầu hệ thống cho các trò chơi máy tính phổ biến nhất. Trang web này có các yêu cầu phần cứng cho gần 10.000 trò chơi. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi được cập nhật liên tục.

Mặc dù chúng tôi làm tốt nhất của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo sự phù hợp và tính chính xác của mỗi entry trên cơ sở dữ liệu này. Nếu bạn có yêu cầu hệ thống thông tin chính xác hơn về War Thunder xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết.


Cryptocurencies are great! Check the List of all cryptocurrencies here.